Projectmanagement

Uw afdeling heeft een project toegewezen gekregen maar de werkdruk is al te hoog en u vindt het een goed idee om dit door iemand met een frisse kijk te laten uitvoeren!

De ervaren projectmanager van kruijt.org zal uw project op tijd en binnen budget tot een succesvol einde brengen. Zonder verhoudingen en gevoeligheden binnen uw bedrijf uit het oog te verliezen, zal hij/zij samen met u de scope vaststellen en uw doelen bereiken.

Projectondersteuning

U bent zelf een ervaren project- of programmamanager maar u wordt gedwongen om veel van uw kostbare tijd aan administratieve taken of aan controles ter plaatse te besteden.

Kruijt.org zal u helpen door u de projectadministratie uit handen te nemen of door toezicht ter plaatse te verzorgen.

Daarnaast is een combinatie mogelijk waarbij een ervaren projectmanager samen met een ervaren ondersteuner, uw project(en) uitvoert.

Tijdelijk management

Binnen uw organisatie is een managementvacature ontstaan die direct tijdelijke invulling behoeft.

Kruijt.org kan u van dienst zijn met het inzetten van een ervaren interim manager en als u dat wilt met werving en selectie van een vaste manager.

Verder kan Kruijt.org u van dienst zijn met het onderzoeken en verbeteren van uw organisatie(onderdelen).